Verzuimspecialist in Limburg voor onder andere doelgerichte burn-out begeleiding

Onze verzuimspecialisten adviseren werkgevers bij langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van personeel, arbeid en gezondheid kunnen wij zorgen voor een doelgerichte aanpak. Wij geven de juiste begeleiding bij werknemers met onder andere een burn-out en kunnen, indien nodig, re-integratietraject(en) spoor 2 inzetten.

Het doel van onze werkzaamheden is de schadelast van het ziekteverzuim te beperken en waar mogelijk oplossingen te bieden. Uw budget is mede leidend voor het re-integratietraject spoor 2. Aan de hand van uw budget stellen wij een offerte op maat samen. Onze verzuimspecialisten hebben een breed werkgebied; van Noord-Limburg tot de Westelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg. U kunt direct een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek.

Verzuimspecialist voor het uitvoeren van re-integratietraject spoor 2

Veel zieke medewerkers blijven te lang thuis omdat er geen passend werk voorhanden is. Ook kan het voorkomen dat een werkgever geen passend werk meer kan aanbieden vanwege reorganisatie, overtalligheid of een arbeidsconflict met een werknemer. In dat geval wordt met behulp van een re-integratietraject spoor 2 een outplacement in werking gezet. De doelstelling is om een passende functie bij een andere werkgever te zoeken. Eén van onze verzuimspecialisten kan u hierbij helpen. Wij zorgen ervoor dat het traject wordt uitgevoerd zoals gesteld in de Wet Verbetering Poortwachter.

Sinds de Wet Verbetering Poortwachter in 2002 van kracht is geworden, is de werkgever gedurende 2 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke werknemers. De werknemer is verplicht hieraan mee te werken. Wanneer dat niet volgens de regels gebeurt, kunnen er voor beide partijen financiële sancties volgen. We kunnen een onderscheid maken in spoor 1 en spoor 2. Van spoor 1 is sprake als na een langdurig ziekteverzuim de werknemer weer (langzaam) terugkeert in het arbeidsproces bij de eigen werkgever. Re-integratietraject spoor 2 start uiterlijk na 1 jaar ziekte of zodra duidelijk is dat de medewerker zijn eigen werk niet meer zal kunnen uitvoeren en de werkgever geen ander passend werk heeft. Er dient dan gezocht te worden naar ander passend werk bij een andere werkgever.

Het re-integratietraject spoor 2 begint met een uitgebreid intakegesprek met de werknemer. Hierin wordt een inventarisatie gemaakt van zijn/haar mogelijkheden. Een assessment kan hier onderdeel van uitmaken. Het is een onderzoek om te kijken welke beroepsrichting passend is voor een werknemer. Vervolgens vindt een verkenning van de arbeidsmarkt plaats; eventuele knelpunten worden in kaart gebracht. Het kan zijn dat er te weinig vraag is of dat wij andere hobbels op de weg tegenkomen. Samen met de werkgever én werknemer zoeken wij dan naar een andere oplossing.

Ervaren verzuimspecialisten

Zoekt u een verzuimspecialist in Limburg? Neemt dan eens contact op met ons op. Wij zijn u graag van dienst. Dankzij onze jarenlange ervaring in deze branche kunnen wij u naast expertise ook gecertificeerde verzuimspecialisten bieden. Al veel bedrijven hebben van onze diensten gebruikgemaakt; van Heerlen tot Maastricht en van Roermond tot Sittard-Geleen. Bent u onze volgende opdrachtgever? Met onze heldere visie op verzuim, verzuimbeoordeling- en begeleiding kunnen wij u zeker van dienst zijn.