Specialisten op het gebied van personeel en arbeid

HP Groep is gespecialiseerd op het terrein van personeel, organisatie, arbeid en gezondheid. Ons bedrijf is laagdrempelig en daardoor direct toegankelijk. Wij hebben een team van specialisten in huis zoals psychologen, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzuimspecialisten, trainers en coaches. Eenieder is op haar/zijn vakgebied volledig gecertificeerd. Daardoor voldoen wij niet alleen aan de wettelijke eisen, maar kunnen wij ook kwaliteit garanderen. U kunt direct een afspraak maken of ons bellen voor meer informatie.

Personeel en arbeid; wij bedienen meerdere doelgroepen

Op het gebied van personeel en arbeid bedienen wij meerdere doelgroepen. Privépersonen kunnen bij ons terecht met vragen over onder meer studie- of beroepskeuze, carrièremogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Door middel van een aantal innovatieve testen kan men een goed overzicht krijgen van drijfveren en eventueel verborgen talenten. Wij kunnen advies geven over welk beroep of welke studie het beste aansluit bij competenties.

Onze dienstverlening op het gebied van personeel en arbeid is breed. Zowel instellingen als bedrijven kunnen bij ons terecht voor onder meer vragen met betrekking tot nieuw personeel. Een goede screening is een belangrijk onderdeel van een sollicitatieprocedure; een assessment kan u bruikbare informatie geven. De doelstelling is om te toetsen of u de geschikte kandidaat voor de functie hebt. Vooral waar het gaat om hogere functies wordt veel gebruik gemaakt van een assessment. Ook E-assessment is mogelijk. Het is een praktische en vlotte manier om een inschatting te maken of u de juiste kandidaat voor de job hebt gevonden. De hele procedure kan per e-mail worden geregeld.

Specialisten op het gebied re-integratie; spoor 1 en 2

Een andere kernactiviteit van ons bedrijf is om bedrijven en instellingen te adviseren op het gebied van verzuim. Wij hebben specialisten die zowel in spoor 1 als in spoor 2 de juiste begeleiding kunnen geven. Van spoor 1 is sprake als na een langdurig ziekteverzuim de werknemer weer (langzaam) terugkeert in het arbeidsproces bij zijn/haar huidige werkgever. Spoor 2 is een re-integratietraject dat kan worden gestart wanneer er sprake is van langdurig ziekteverzuim, waardoor de medewerker zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren en de werkgever geen ander passend werk kan bieden.

Een andere doelgroep zijn gemeenten die behoefte hebben aan psychologische inbreng ten behoeve van uitkeringsgerechtigden. Ook kunnen wij langdurig niet-werkenden begeleiden naar de arbeidsmarkt. Terugkeren naar de arbeidsmarkt vraagt veelal om re-integratie. Dit houdt in dat iemand opnieuw op zoek gaat naar werk via een sollicitatieprocedure, uitzendbureau of terugkeertraject. Ook na een ziekmelding spreekt men bij terugkeer op de eigen werkplek van re-integratie. HP groep biedt de juiste re-integratie begeleiding voor zowel werkzoekende, werknemer als werkgever. In alle gevallen leveren wij maatwerk.

De HP groep is in 1994 opgericht door twee BIG-geregistreerde GZ-psychologen/ Registerpsychologen NIP. Tegenwoordig hebben wij een breder team dat bestaat uit specialisten op het gebied van personeel, arbeid en gezondheid. Wij bedienen een brede markt in de regio Limburg. Een aantal referenties treft u aan onder het menu ‘klantbedrijven’. Neemt u maar eens contact op. U wordt snel geholpen, want wij kennen nagenoeg geen wachttijden. Het eerste gesprek met een opdrachtgever of een cliënt is altijd gratis en vrijblijvend.