Jobcoaching in Limburg? HP Groep heeft voor u de juiste job coaches

Er zijn werknemers die behoefte hebben aan jobcoaching; een intensieve begeleiding om goed en zelfstandig te kunnen functioneren op de werkvloer. Het is een traject dat kan bestaan uit een aaneenschakeling van activiteiten waarbij de nadruk ligt op het leren benutten van mogelijkheden en het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Dit zijn belangrijke competenties, maar niet elke competentie is even makkelijk ontwikkelbaar. Externe factoren kunnen een invloed hebben. Jobcoaching is geschikt voor iedere werkende die problemen ondervindt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden.

Het is de taak van een jobcoach om zowel interne als externe factoren goed in beeld te brengen om vervolgens een ontwikkelingstraject in te zetten. Wij doen dit altijd in overleg met de persoon in kwestie. Motivatie en inzet is belangrijk in dit traject. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over welke informatie wel en niet gedeeld gaat worden met de werkgever. Ons bedrijf uit Beek werkt voornamelijk in de regio Limburg; van Sittard-Geleen tot Maastricht en van Weert tot Roermond.

Jobcoaching kan werkdruk en stress verminderen

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan werknemers, niet alleen wat betreft vakinhoudelijke kennis en vaardigheden maar ook wat betreft onder meer sociale vaardigheden, flexibiliteit en veerkracht. Tijdens een intensief individueel ontwikkelingstraject wordt de nadruk dan ook gelegd op persoonlijke eigenschappen. Persoonlijke eigenschappen herkennen kan leiden tot gedragsverandering. Het resultaat kan zijn dat een werknemer beter leert omgaan met werkdruk en stress.

Veel werknemers hebben last van werkdruk. Dit betekent dat het werk niet binnen de gestelde tijd af is of de kwaliteit laat te wensen over. Niet altijd is het werk de directe oorzaak. Ook de persoonlijke situatie kan zorgen voor het ervaren van een verhoogde werkdruk; problemen thuis of moeilijk nee kunnen zeggen. Ook mensen die perfectionistisch zijn hebben eerder last van werkdruk.

Werkdruk kan leiden tot stress. Dit kan zorgen voor fysieke klachten zoals hoofdpijn of een verhoogde bloeddruk. Uiteindelijk kan het ook leiden tot psychische klachten zoals een burn-out of een depressie. Tijdens het ontwikkelingstraject besteden wij hieraan volop aandacht; zoals onder meer het leren relativeren, maar ook om te kijken welke eventuele aanpassingen kunnen leiden tot ontspanning en dus tot een lagere werkdruk.

Beter functioneren? Kies dan voor job coaching

Een werkgever kan een werknemer jobcoaching aanbieden om beter opgewassen te zijn tegen de eisen die een functie aan hem/haar stelt en op die manier het functioneren en het welzijn van de werknemer te verbeteren. Ook kan job coaching worden ingezet om beter te leren omgaan met de eigen valkuilen en beperkingen in het werk. Kortom: job coaching kan worden ingezet om vitaliteit te vergroten en daarmee gezondheidsklachten, verzuim of ontslag te voorkomen.

Mede door het oefenen in de praktijk en het verkrijgen van zelfinzicht is jobcoaching een uitstekende methode om iemand steeds effectiever en krachtiger te laten worden in zijn/haar functioneren. De praktijksituaties op het werk vormen daarbij steeds de leidraad. Op evaluatiemomenten wordt getoetst of de verbetering ook zichtbaar en merkbaar is op de werkvloer. Zowel werkgever als werknemer hebben op de lange termijn voordeel bij job coaching. Wij bestrijken een breed werkgebied; van Noord-Limburg tot de Westelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg. Wilt u een oriënterend gesprek? U kunt direct een afspraak maken.