Psychologische begeleiding

Vooropgesteld zij, dat de psychologische begeleiding door de GZ-psychologen van HP Groep altijd gericht is op terugkeer naar werk of herstel van de arbeidsgeschiktheid. De verwijzer is dan ook veelal de arbo-arts, in welk geval onze begeleiding onderdeel is van de door de arbo-arts gecoördineerde activiteiten. Maar vanzelfsprekend kan ook de huisarts naar HP Groep verwijzen. De kosten kunnen meestal worden gedragen door de zorgverzekeraar van de cliënt. 

Gestreefd wordt naar een zo kortdurend mogelijke aanpak waardoor snelle re-integratie kan worden gerealiseerd. Dat begint bij wachttijden: die zijn bij HP Groep niet aan de orde. De opzet is de problematiek bespreekbaar maken en door gedragstherapeutische technieken opheffen van gedrags- en/of emotionele problemen ter bevordering cq. handhaving van de arbeidsgeschiktheid. Een andere therapie die kan worden toegepast is EMDR, een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode om akelige/traumatische ervaringen te verwerken. 

In de praktijk gaat het meestal om 8 tot 12 sessies binnen evenzovele weken.