Loopbaancoaching

Loopbaancoaching en advies is bedoeld voor mensen met een mbo/hbo/academisch niveau, die zich herkennen in vragen als:

-wat wil ik nu werkelijk t.a.v. werk en wat is een goede keuze voor mij ?

-wat heb ik te bieden, waar liggen mijn kwaliteiten ?

-wat geeft mij energie, waar liggen mijn drijfveren ?

-wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt of binnen mijn huidige organisatie ?

Loopbaancoaching en advies is een intensief individueel ontwikkelingstraject, dat helderheid en inzicht geeft over uw persoonlijke eigenschappen en daaraan gekoppeld de mogelijkheden voor passende beroepen op de arbeidsmarkt, ofwel binnen een organisatie.

 

De inhoud van een coachingstraject is gecentreerd rondom drie speerpunten: zelfinzicht – keuzes - actie

In gemiddeld 5 tot 8 bijeenkomsten, verdeeld over een periode van maximaal 4 maanden, komen de volgende aspecten aan de orde: ervaringen (levensloop), kwaliteiten, valkuilen, drijfveren, kennis, wensen en mogelijkheden in relatie tot werk en arbeidsmarkt. Dit wordt stapsgewijs uitgewerkt in een

- persoonsprofiel (wie ben ik)

- beroepsprofiel (wat wil ik)

- actieplan (wat ga ik doen).

U wordt, indien gewenst, tevens ondersteund bij solliciteren en netwerken. Uiteindelijke doelstelling van het gehele traject is, dat u zich vooral gesterkt voelt door en overtuigd bent van hetgeen u te bieden hebt en van wat u wilt. De koers is bepaald en u kunt nu zelfstandig actie gaan ondernemen om uw doelen te realiseren.