GZ psycholoog in Limburg. Werkzaam voor bedrijven, instellingen en particulieren

De afkorting GZ psycholoog staat voor gezondheidszorgpsycholoog; een psycholoog die werkzaam kan zijn in alle sectoren van de gezondheidszorg en die bevoegd is onder meer psychodiagnostisch onderzoek te verrichten. Dit onderzoek is een effectief hulpmiddel om factoren die klachten veroorzaken bij werknemers vast te stellen. Bovendien kan door middel van dit onderzoek meer inzicht worden verkregen in persoonlijke voorkeuren, mogelijkheden en eigenschappen.

Onze GZ psychologen zijn BIG-geregistreerd. BIG is een afkorting van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Maakt u eens een afspraak voor een oriënterend gesprek. Ons kantoor is gevestigd in Beek en van daaruit bedienen wij een breed werkgebied onder andere in:

  • Zuid-Limburg
  • Heerlen
  • Maastricht
  • Noord-Limburg
  • Roermond
  • Sittard-Geleen
  • Weert
  • Westelijke Mijnstreek

GZ psycholoog voor psychodiagnostisch onderzoek

Een GZ psycholoog komt onder meer in beeld als er gedragsproblemen worden gesignaleerd op de werkvloer. Voor werknemers is een psychologisch of psychodiagnostisch onderzoek een eerste stap om bijvoorbeeld meer inzicht in de problemen te krijgen waarmee ze kampen op het werk. Het kan ook dienen om meer inzicht te krijgen in kwaliteiten en hoe deze zo optimaal gebruikt kunnen worden. Als iemand zich goed voelt, gaat alles makkelijk en lijkt het vanzelfsprekend dat er wordt voldaan aan hetgeen van hem of haar wordt verwacht. Er kunnen echter factoren of omstandigheden zijn die belemmerend werken. Het is dan belangrijk om deze problemen goed in beeld te brengen, zodat er aan gewerkt kan worden. Kwaliteiten en talenten kunnen het best benut worden als iemand in ‘vorm’ is. Beide partijen, zowel werkgever als werknemer, kunnen dus voordeel halen uit psychodiagnostiek!

GZ psychologen met zelfstandige praktijk in Limburg

Veel mensen vragen naar de verschillen tussen een GZ psycholoog en andere psychologen. Het belangrijkste verschil is de opleiding; deze is specifiek gericht op de gezondheidszorg. Om als GZ psycholoog te mogen werken is na een universitaire opleiding een aanvullende post-masteropleiding nodig. HP Groep is een zelfstandige praktijk met eigen BIG geregistreerde GZ psychologen.

Wij diagnosticeren en behandelen psychische klachten die in relatie staan met arbeid. Wij hanteren géén wachtlijst. De duur van een psychodiagnostisch of psychologisch onderzoek of de lengte van een behandeltraject is afhankelijk van de vraagstelling en de problematiek. Een psychologisch onderzoek kan plaatsvinden bij vragen over belastbaarheid, het in kaart brengen van de belangrijkste persoonlijkheidstrekken en copingstijl.

Coping is hoe men omgaat met stress om de gevolgen van stress te verminderen. Er zijn verschillende copingstijlen die gericht zijn op het oplossen van het probleem of op het verminderen van de emotionele gevolgen van stress. Wij kunnen in beeld brengen hoe een verandering kan plaatsvinden. Voor advies bijvoorbeeld ten aanzien van re-integratie en/of behandeling. Na afloop van ieder onderzoek wordt er een uitgebreide rapportage als resultaat geleverd. Deze wordt met goedvinden van de betrokkene aan de opdrachtgever toegestuurd. De professionals die de expertise uitvoeren zijn onafhankelijke GZ-psychologen, allen dus BIG-geregistreerd. Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie over professioneel psychologisch onderzoek in Limburg?

Bel  046-4377819