Psychologisch onderzoek

Klinisch-psychologische belastbaarheidsdiagnostiek-screenend

Diagnostiek van psychische problematiek en belastbaarheid in relatie tot arbeid. Bij deze beperkte variant gaat het er vooral om arbeidsdeskundigen, re-integratiecoaches, verzuimcoaches, mobiliteitscoaches en klantmanagers te ondersteunen bij de begeleiding van re-integratie. Centraal staan adviezen ten aanzien van verdere interventies alsmede inschattingen van belemmeringen voor het verloop van het traject.

 

Klinisch-psychologische belastbaarheidsdiagnostiek-uitgebreid

Ook hier staat vanzelfsprekend diagnostiek van psychische problematiek en belastbaarheid in relatie tot arbeid centraal. Echter meer met de nadruk op diagnose van psychische stoornissen en arbeidsbeperkingen die bedrijfs- of verzekeringsgeneeskundig van belang zijn. Het uitgebreide onderzoek wordt dan ook meestal verricht in opdracht van bedrijfsartsen of verzekeringsartsen. In algemene zin met als uitgangspunt de vraag of de cliënt in staat is tot reguliere arbeid. Middels intakegesprek(ken), klinisch-psychologisch onderzoek alsmede persoonlijke gespreksevaluatie worden de actuele psychische problematiek en de eventuele psychische stoornissen van de cliënt in kaart gebracht en worden therapeutische interventiemogelijkheden aangegeven. Daarbij wordt de gangbare DSM V-classificatie als systematiek gehanteerd.

 

Neuropsychologische belastbaarheidsdiagnostiek

Diagnostiek van neuropsychologische problematiek en belastbaarheid in relatie tot arbeid. Middels intakegesprek(ken), individueel neuropsychologisch onderzoek alsmede persoonlijke gespreksevaluatie worden de actuele cognitieve gedragstekorten in kaart gebracht. Aspecten die aan de orde komen zijn intellectuele vaardigheden en tekorten, informatieverwerking, geheugenfuncties en concentratieve vermogens.

Naast de diagnostiek zelf wordt een inschatting gemaakt van de belemmeringen en beperkingen ten aanzien van het verrichten van arbeid, al dan niet in relatie tot de eigen functie. Er wordt getracht een inschatting te maken van de prognose, en eventuele therapeutische interventiemogelijkheden worden aangegeven. Ook dit onderzoek wordt meestal verricht in opdracht van bedrijfsartsen of verzekeringsartsen.