Diagnose

Psychologische diagnostiek door HP Groep wordt verricht
  • op verzoek van bedrijfsartsen bij werknemers die verzuimen op grond van psychische problematiek
  • op verzoek van verzekeringsartsen ter ondersteuning van claimbeoordeling
  • op verzoek van casemanagers van gemeenten bij niet-werkenden met gesignaleerde psychische problematiek.