Ervaren bedrijfsarts in Limburg gezocht? HP Groep in Beek heeft eigen bedrijfsartsen in huis

De regelgeving rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid is sterk gewijzigd. Er geldt een loondoorbetalingsplicht voor tenminste 2 jaar voor de werkgever, terwijl werkgever en werknemer gedurende die periode samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de in de Wet Verbetering Poortwachter vastgelegde regelgeving. Dit houdt in dat ziekte van een werknemer aardig in de papieren kan lopen. En daar komt het gemis aan arbeidskracht en de eventuele aanstelling van een vervanger nog eens bij. Ziek zijn is voor zowel de werkgever als werknemer allesbehalve prettig. Een bedrijfsarts kan zorgen voor een efficiënte aanpak door een gezamenlijke inspanning. Onze bedrijfsartsen bestrijken een breed werkgebied; van Noord-Limburg tot de Westelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg. U kunt direct een afspraak maken voor een oriënterend gesprek.

Ervaren bedrijfsarts inschakelen in een vroeg stadium

Bij bepaalde oorzaken van verzuim, bijvoorbeeld psychische klachten, rugklachten, andere werkgerelateerde klachten zoals RSI, maar ook bij een arbeidsconflict is het belangrijk dat een bedrijfsarts al in een vroeg stadium wordt ingeschakeld. Dit scheelt kostbare tijd. Door onze efficiënte aanpak kunnen wij zaken tijdig aanpakken en op het goede spoor krijgen. Onze bedrijfsartsen hebben een jarenlange ervaring en werken voor zowel kleine als grote bedrijven in de regio Limburg; van Maastricht tot Heerlen en van Sittard tot Roermond. Ook ú zijn wij graag van dienst.

Onze bedrijfsartsen beoordelen belemmeringen en de mogelijkheden om het werk te hervatten en hervatting te bevorderen. Daarna volgt er een advies. U bent niet verplicht om dit advies op te volgen, maar toch is het raadzaam om dit wel te doen. Op deze wijze kan een werknemer, uitzonderingen daargelaten, het werk weer snel hervatten. Indien nodig kan een bedrijfsarts doorverwijzen naar een specialist voor bijvoorbeeld een neuropsychologisch onderzoek. Dit onderzoek kan worden gedaan door een registerpsycholoog die wij in eigen huis hebben.

Het neuropsychologische onderzoek kan een aanvulling zijn op het belastbaarheidsonderzoek. Wanneer het vermoeden bestaat dat er problemen zijn met het cognitief functioneren, kan gericht onderzoek gedaan worden. Cognitief disfunctioneren kan veroorzaakt worden door een ziekte, overbelasting of door een ongeval.

Werkgevers hebben een zorgplicht

Het is altijd verstandig om een beleid te ontwikkelen dat erop is gericht om klachten te voorkomen en/of in een vroeg stadium te signaleren zodat hierop adequaat kan worden gereageerd. Dit strekt beiden tot voordeel: de werkgever voorkomt schadelast en de werknemer gaat gezond en gemotiveerd naar zijn werk. Met hun kennis en vaardigheden kunnen onze bedrijfsartsen een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van uw bedrijf; goede arbeidsvoorwaarden en de juiste zorg zijn onontbeerlijk. Een bedrijfsarts vervult in het laatste geval een sleutelrol, want hij heeft naast het signaleren van beperkingen ook een zorgplicht.

Onze bedrijfsartsen in Limburg werken nauw samen met de werkgever én werknemer. Wij denken in termen van mogelijkheden en beperkingen, niet in termen van klachten en ziekte. Daarbij volgen wij de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) om beide partijen voldoende inhoudelijke kwaliteit te leveren. Daarnaast streven wij ernaar om te komen tot een optimale inzetbaarheid van werknemers. HP groep is gespecialiseerd in vele aspecten op het gebied van personeel, arbeid en gezondheid. U kunt het contactformulier invullen of ons bellen voor meer informatie. Wij staan u graag te woord.