Veiligheidassessment

In een groot aantal functies en beroepen zijn veiligheidsaspecten uitermate belangrijk, zowel ten behoeve van bescherming van mensen en middelen, als ook van het persoonlijk welzijn van de functionaris zelf. Dat geldt met name voor de sector vervoer en transport. 

 

Binnen een veiligheidsassessment komen drie hoofdaspecten aan bod:

*Persoonlijke gedragseigenschappen, enerzijds m.b.t. stresstolerantie en omgaan met risico's en gevaar, en anderzijds sociaal gedrag en omgaan met klanten en publiek. Persoonlijkheidsvragenlijsten zijn voor dit doel de geijkte methodiek.

*Intellectuele vermogens, afgezet tegen het voor de betreffende functie(s) gevraagde werk- en denkniveau; de methode zijn capaciteitentests.

*Mentale belastbaarheid. Met behulp van specifiek t.b.v. 'traffic psychology' ontwikkelde vaardigheidstests worden 5 factoren in kaart gebracht: snelheid en nauwkeurigheid qua taakbenadering, selectieve aandacht en concentratievermogens, reactiesnelheid onder monotone dan wel snel wisselende omstandigheden, waakzaamheid en uithoudingsvermogen, alsmede alertheid.