Ontwikkelassessment

Inzicht wordt verkregen in sterke en zwakkere kanten van de kandidaat, in geschikte functiesoorten en/of beroepsrichtingen, in te ontwikkelen potenties en maximale (door)groeimogelijkheden. In het onderzoek komen drie hoofdaspecten aan de orde. Wat werk- en denkniveau betreft kunnen uitspraken worden gedaan met betrekking tot specifieke cognitieve vaardigheden en groeipotentieel. Affiniteiten-onderzoek geeft inzicht in de belangstelling van de kandidaat voor verschillende soorten functies en beroepen, alsmede over motivationele variabelen en gewenste carrière-doelstellingen.

Persoonlijke eigenschappen worden ingeschat met behulp van een expert-systeem van zelfrapportagevragenlijsten, dat een dertigtal eigenschappen van de kandidaat in kaart brengt. Als afgeleide van de eigenschappen kunnen uitspraken worden gedaan over leiddinggevende capaciteiten en stijl, groeps- en medewerkersgedrag, verkoopgedrag, potentiële stressoren, managementcapaciteiten en -vaardigheden. Doelgroep: minimaal MBO. Gedeeltelijke of gehele online-afname is mogelijk.