Management-assessment

Dit programma bestaat uit twee hoofdonderdelen, te weten een ontwikkelassessment - zie daar -, alsmede aanvullend onderzoek via praktijksimulaties. Om methodische redenen is deze vorm van assessment uitsluitend mogelijk in combinatie met psychologisch onderzoek. Middels de praktijksimulaties worden de managementvaardigheden en -stijl van de kandidaat in algemene termen getoetst. Ofwel op het niveau van operationeel ofwel strategisch management. De simulaties kunnen volledig geautomatiseerd worden afgenomen. Er wordt inzicht verkregen in de mate waarin de kandidaat al dan niet beschikt over bepaalde competenties zoals organisatievermogens, omgaan met tegenslag en crisissituaties, delegeren, en vergelijkbaar. Daarnaast worden suggesties gedaan over de mogelijkheden van de kandidaat tot verbetering van vaardigheden. Doelgroep: HBO/WO.