Functiegeschiktheid

Waar loopbaanonderzoek uitgaat van de situatie van de cliënt zelf, gaat functiegeschiktheidsonderzoek uit van de eisen van de functie. In het geschiktheidsonderzoek komen altijd twee hoofdaspecten aan de orde: enerzijds werk- en denkniveau, anderzijds persoonlijke eigenschappen, voorzover relevant voor de betreffende functie. Om het werk- en denkniveau te kunnen inschatten, krijgt de kandidaat een aantal capaciteitentests voorgelegd. Persoonlijke eigenschappen worden ingeschat met behulp van een expert-systeem van zelfrapportage-vragenlijsten, dat een dertigtal eigenschappen van de kandidaat in kaart brengt. In een interview met de psycholoog wordt nader ingegaan op zaken als motivatie, inzicht, visie en gedrag in werksituaties, en wordt een inschatting gemaakt van de match tussen de door de opdrachtgever geformuleerde functie-eisen en de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van de kandidaat. Doelgroep: minimaal MBO.

Functiegeschiktheidsonderzoeken kunnen geheel of grotendeels online worden afgenomen. Dat betekent dat onderzoeken snel en efficiënt kunnen worden ingezet, en dat afstand nauwelijks nog een probleem vormt. Via een beveiligde omgeving kunnen cliënten het assessmentprogramma op iedere gewenste locatie doorlopen. Het enige wat men nodig heeft is een e-mailadres en een computer met internet. Dat betekent echter niet dat er geen persoonlijk contact met de cliënt plaatsvindt. In alle gevallen vindt na afloop een persoonlijk evaluatiegesprek plaats. Het gesprek kan plaatsvinden op iedere gewenste locatie.