Assessments voor bedrijven in Limburg

Een assessment is een psychologisch onderzoek naar de competenties in relatie tot werk. Het assessment wordt ingezet bij instroom (sollicitatie, functiegeschiktheid), doorstroom (loopbaanbegeleiding, groeipotentieel) en uitstroom (outplacement, richtinggevend) van personeel. Een assessmentonderzoek kan ook worden ingezet voor re-integratiedoeleinden bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid.

Voordat u een nieuwe werknemer aanneemt wilt u weten of hij of zij over de juiste competenties beschikt. Veel bedrijven kiezen dan voor een assessment als onderdeel van een sollicitatieprocedure. Hiervoor wordt dikwijls een extern bureau ingeschakeld, omdat daar de expertise aanwezig is. Bij HP Groep kunt u terecht voor een dergelijk ondersteunend beoordelingsprogramma. Een assessment kan tevens deel uitmaken van een loopbaanbegeleidingstraject. Onze opdrachtgevers zijn werkgevers en andere leidinggevenden. Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Assessment inzetten bij een loopbaanplanning

Bij het traject voor loopbaanbegeleiding wordt een assessment vooral ingezet om meer inzicht te krijgen van de kwaliteiten en talenten van een werknemer. Sterke en minder sterke eigenschappen maar ook mogelijke valkuilen in relatie tot de gestelde functie-eisen komen duidelijk naar voren. Zo kunnen werknemers beter begeleid worden in hun loopbaanplanning. Het is een hulpmiddel dat wij werkgevers in Limburg bieden om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen en te houden.

Een assessment wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde psycholoog. De hoofddoelstelling van een assessment, dat onderdeel uitmaakt van een sollicitatieprocedure, is te vast te stellen of u de juiste kandidaat heeft gevonden voor een bepaalde functie. Daarnaast kunnen assessments worden ingezet om het groei-potentieel van een kandidaat in kaart te brengen. Met inzet van onze doorontwikkelde management-assessment(s) wordt zichtbaar of en onder welke condities een volgende carrièrestap mogelijk is.

Een assessment is meestal uit meerdere onderdelen samengesteld; een interview, capaciteitstest en praktijkopdrachten. De volgorde van bepaalde onderdelen, de lengte en de inhoud ervan kunnen per organisatie en per functie verschillen. Het betreft altijd maatwerk, gebaseerd op de vraagstelling(en) die in nauw overleg met de opdrachtgever tot stand komt en waarin uiteraard de specifieke wensen worden verwerkt.

Wat is loopbaancoaching?

Loopbaancoaching kan deel uit maken van een loopbaanbegeleidingstraject. Tijdens de loopbaanbegeleiding kan een werknemer worden begeleid door een coach. Als hiervoor wordt gekozen spreken we van loopbaancoaching. Dit kan zijn om een werknemer beter te laten functioneren in zijn huidige functie of te begeleiden naar een hogere functie of om hem of haar te ondersteunen bij de oriëntatie op andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. HP Groep heeft haar eigen coaches in huis die u hierbij van dienst kunnen zijn. Dankzij onze jarenlange ervaring bestrijken wij inmiddels een breed werkgebied in de regio Limburg onder andere in:

  • Zuid-Limburg
  • Heerlen
  • Maastricht
  • Noord-Limburg
  • Roermond
  • Sittard-Geleen
  • Weert
  • Beek
  • Westelijke Mijnstreek

Een assessment van HP groep geeft een waardevol inzicht. Bovendien geeft het een betrouwbaar beeld van de competenties van de sollicitant of werknemer. Een werkgever krijgt hierdoor meer zekerheid. Een belangrijk hulpmiddel voor de verdere ontwikkeling van een bedrijf, want die staat of valt bij de bekwaamheid van haar medewerkers, hun inzet, kennis en hun vermogen tot samenwerking. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek kunnen wij alle mogelijkheden met u bespreken; assessment, loopbaanbegeleiding of loopbaanplanning? Wij geven u graag en vrijblijvend advies.

 

Meer informatie over selectie-assessment in Limburg?

Bel 046-4377819

Voor professioneel selectie-onderzoek op maat.