Arbeidsdeskundige in Limburg gezocht? Onze specialisten zijn 100% gecertificeerd

De arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van belasting en belastbaarheid in relatie tot arbeid. Hij stelt het arbeidsvermogen vast van een persoon en kijkt daarbij vooral naar de mogelijkheden. Daarnaast houdt de arbeidsdeskundige rekening met eventuele belemmeringen of beperkingen. Dat gebeurt aan de hand van de arbeidsmogelijkhedenlijst die op grond van arbeidsmedisch of arbeidspsychologisch onderzoek is samengesteld. Op deze wijze komt een beeld van de belastbaarheid tot stand. Vervolgens beoordeelt de arbeidsdeskundige de belasting aan de hand van de specifieke kenmerken/eisen van de functie die de persoon uitoefent. Komen belastbaarheid en belasting niet overeen dan wordt gekeken of een werknemer via aanpassingen in het werk (weer) aan het werk kan gaan of dat er andere opties mogelijk zijn. Een arbeidsdeskundige maakt gebruik van de informatie die hij krijgt van de persoon in kwestie, de medisch adviseur (bedrijfsarts, psycholoog), de werkgever (functiebeschrijving) en de eigen waarneming ter plaatse. Wij bestrijken een breed werkgebied in Noord- en Zuid-Limburg zoals de plaatsen:

  • Heerlen
  • Maastricht
  • Roermond
  • Sittard-Geleen
  • Weert
  • Beek

Onze arbeidsdeskundigen werken voornamelijk voor bedrijven en instellingen. Ze kunnen onder andere de arbeidsongeschiktheid, maar ook de mate van geschiktheid bepalen van een werknemer. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een functiegeschiktheidsonderzoek. Het onderzoek is kenmerkend en effectief, omdat dit een manier is om een werknemer te matchen met zijn eigen functie dan wel met zijn toekomstige functie. Een geschiktheidsonderzoek biedt de werkgever meer inzicht. Dit kan ziekteverzuim of in het ergste geval arbeidsongeschiktheid voorkomen.

Een arbeidsdeskundige kan meerdere partijen van dienst zijn

Meerdere partijen kunnen één van onze arbeidsdeskundigen inschakelen. Er is geen sprake van belangenverstrengeling, want een arbeidsdeskundige geeft altijd deskundig advies en een onafhankelijk oordeel. In sommige gevallen is het gewenst samen te werken met een psycholoog of bedrijfsarts. Waar nodig wordt meegewerkt aan een arbeidsmedisch of arbeidspsychologisch onderzoek.

Afhankelijk van de opdracht zijn onze arbeidsdeskundigen actief in Limburg als beoordelaar, adviseur of coach. Er kan bijvoorbeeld een arbeidsdeskundig onderzoek worden uitgevoerd om een zaak goed te beoordelen. Een onderzoek kan eenvoudig of complex zijn en betreft altijd maatwerk. Een arbeidsdeskundige inbreng kan betrekking hebben op advisering inzake procedures en regels waar zowel werknemer als werkgever zich aan dienen te houden. Een onderzoek kan ook worden ingezet als er sprake is van extra belastende factoren zoals disfunctioneren, neurologische of psychische aandoening of een heftig arbeidsconflict.

Arbeidsdeskundigen inschakelen kan om meerdere redenen

Bovengenoemde factoren zijn redenen die kunnen leiden tot een langdurig ziekteverzuim. Tijdens gesprekken wordt de werkelijke reden van verzuim meestal al snel zichtbaar. Het probleem zal dan vervolgens op een respectvolle manier worden besproken. Uiteraard streven wij altijd naar een bevredigende oplossing voor alle partijen. Kortom: een arbeidsdeskundige beoordeelt of een werknemer nog in staat is om zijn eigen werk nog te verrichten, eventueel met aanpassingen in de functie of met hulpmiddelen. Deze beoordeling wordt vastgelegd in een rapportageprotocol dat door meewerkende partijen te verkrijgen is.

Ons bedrijf is gevestigd in Beek, Zuid-Limburg, en sinds 1994 zijn wij actief op het gebied van personeel, arbeid en gezondheid. Onze arbeidsdeskundigen zijn binnen hun vakgebied volledig gecertificeerd en kunnen dan ook een sleutelrol innemen. Er wordt actief gekeken naar mogelijkheden in werk en werkvermogen, zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn. Bovendien helpen wij bedrijven om werk geschikt te maken voor mensen met beperkingen. Een tevreden werknemer en minder schadelast voor de werkgever vinden wij een mooi resultaat. Neemt u maar eens contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.